Anexă
la Hotărârea Adunării generale nr. 22/27.04.2017


Modificarea şi completarea Actului constitutiv al Băncii Centrale Cooperatiste
CREDITCOOP/2007 - ACT ADIŢIONAL nr. 8

 


  1. La articolul 2, alineatele (4) şi (5) se abrogă.
  2. La articolul 48, teza a doua a alineatului (6) se abrogă.
  3. Articolul 92 se abrogă.
  4. Articolul 93 se abrogă.
 bnr1   eurocoop1   arb     western    ENGIE    eon   electrica   orange    telekom     UPC Romania    electrica