Depozite persoane juridice

istBancile cooperatiste din reţeaua CREDITCOOP desfăşoară activităţi de acceptare de depozite exclusiv in lei, de la microîntreprinderi, organizaţii obşteşti şi de cult, asociaţii familiale, persoane fizice cu profesii libere reglementate, cooperative, care domiciliază/au sediul social şi işi desfăşoară activitatea în raza lor teritorială de operare.
Agenţiile Bancii Centrale Cooperatiste pot accepta depozite de la orice persoană juridică cu sediul în raza lor de activitate.
Dobanzile anuale acordate de către agenţiile CREDITCOOP persoanelor juridice sunt aceleaşi ca şi cele pentru persoanele fizice şi trebuie să se încadreze în limitele stabilite prin instrucţiunile Bancii Centrale Cooperatiste.
Suma minimă ce se poate depune pe termen de către o persoană juridică este de 200 lei (RON).