Obiect de activitate

moneyAcordarea de credite persoanelor fizice altele decat membrii cooperatori ai bancilor cooperatiste afiliate şi persoanelor juridice care au domiciliul / reşedinţa respectiv sediul social sau îşi desfăşoară activitatea printr-o unitate fără personalitate juridică în raza teritorială de operare a casei centrale; Acceptarea de depozite; Efectuarea de plasamente pe piaţa interbancară; plaţi şi decontări, inclusiv decontarea operaţiunilor de încasări şi plăţi desfăşurate între bancile cooperatiste afiliate; transferul de fonduri; consultanţă privind activităţile desfăşurate de organizaţiile cooperatiste de credit; tranzacţii în contul clienţilor.