Search
Close this search box.

Linia de credit

Știm cum să acordăm sprijin afacerii tale.

Vino să te convingi!

Alege linia de credit pe termen de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii la scadență.

Avantaje

 • consultanță și asistență gratuită;
 • dobandă fixă pe toată perioada de creditare;
 • structură flexibilă de garanții;
 • ai acces permanent la plafonul liniei de credit; 
 • ai trageri și rambursări multiple existând posibilitatea reutilizării sumelor rambursate;
 • plătești dobânda doar pentru suma utilizată proporțional cu perioada de utilizare a acesteia;
 • nu există comision de neutilizare a liniei de credit;
 • nu este necesară justificarea utilizării sumelor din linia de credit;
 • rambursarea se poate face la data scadenței sau permanent pe toată perioada de valabilitate a liniei de credit; 
 • la scadenta, linia de credit poate fi prelungita pe o perioada de maxim 12 luni;
 • structură flexibilă de garanții.

Acte necesare

 • documente de identificare a reprezentantului societății;
 • ultimele situații financiare anuale – ultimul bilanț contabil (raportare semestrială);
 • balanțele de verificare contabilă încheiate pe ultimele 3 luni;
 • bugetul de venituri și cheltuieli;
 • flux de numerar (cash-flow).

Garantii

 • Ipotecă mobiliară asupra conturilor curente;
 • Ipotecă asupra bunurilor mobile și/sau imobile.
   

Simulator rate

* Calculul estimativ realizat prin intermediul calculatorului de rate online este orientativ si nu are valoare contractuala.
* Datele generate de calculatorul de rate online au la bază costurile și condițiile practicate de Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP prin agențiile proprii.
* Băncile cooperatiste din rețeaua CREDITCOOP au costuri și condiții proprii.
* Datorită tehnologiilor folosite există posibilitatea să întâmpinați dificultăți în utilizarea browser-elor Internet Explorer 8.x, 9.x, 11.x sau alte browser-e neactulaizate.

Alte credite presonale care v-ar putea interesa

În curând

Internet Banking cu Creditcoop

Suntem cu tine oriunde