Notificare clienți relevanți CRS și FATCA

   Conform articolului 62 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, bancile cooperatiste au obligatia de a furniza informatii privind contribuabilii rezidenti ai statelor cu care Romania a semnat acorduri in acest sens. Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP are obligatia raportarii acestor informatii atat in nume propriu cat si pentru bancile cooperatiste din retea, prima raportare efectuandu-se pe data de 31 august 2016. Informatii suplimentare legate FATCA gasesti mai jos.   Informații suplimentare FATCA   


    In conformitate cu :

   - prevederile Legii nr. 70/2016 privind ratificarea Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare, semnat la Berlin, la 29 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 28 aprilie 2016;
   - prevederile Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi pentru implementarea FATCA, semnat la Bucureşti la 28 mai 2015 ratificat prin Legea nr. 233/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 bis din 30 octombrie 2015;

    Va comunicam ca:

    - bancile cooperatiste din reteaua CREDITCOOP, au obligaţia să declare anual, prin intermediul Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP, organului fiscal din cadrul A.N.A.F. informaţii de natură financiară referitoare la conturile deschise şi/sau închise de contribuabilii rezidenţi ai statelor cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internaţional la un astfel de schimb de informații;
   - in contextul în care sunteti contribuabil rezident al unui stat cu care România s-a angajat sã schimbe informaţii financiare, atunci informaţiile financiare privind conturile deschise și/sau închise la instituţiile de credit din Romania fac obiectul raportãrii cãtre organul fiscal din cadrul A.N.A.F;
   - organul fiscal din cadrul A.N.A.F, utilizează informaţiile menţionate anterior doar în scopul realizării schimbului de informaţii privind contribuabilii rezidenţi ai statelor în cauză şi pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale, cu respectarea dispoziţiilor art.11 din Codul de Procedură Fiscală privind Secretul Fiscal.

   Detalii suplimentare se găsesc pe link-urile de mai jos:


   In vederea aplicarii cerintelor FATCA, Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP  s-a inregistrat la Internal Revenue Service ca institutie participanta, cu statutul Registered Deemed Compliant FFI - Lead of an Expanded Affiliated Group. Mai multe informatii despre Legea privind Confirmarea Fiscala aplicabila Conturilor din Strainatate gasesti aici.

 

 bnr1   eurocoop1   arb     western    ENGIE    eon   electrica   orange    telekom     UPC Romania    electrica