Informații utile pentru deponenți privind garantarea depozitelor


    Conform legii, “compensația” reprezintă suma pe care Fondul o plătește fiecărui deponent garantat pentru depozitele indisponibile, indiferent de numărul acestora, în limita plafonului de garantare și în condițiile prevăzute de Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare.

   Nivelul compensației se calculează însumand toate depozitele garantate pe care o persoană le deține la organizația cooperatistă de credit la momentul în care acestea au devenit indisponibile, din care se scade valoarea totală a datoriilor exigibile pe care clientul le are până la acea dată către organizația cooperatistă de credit.

   Următoarele depozite constituite de persoane fizice, rezultând din:
      a) tranzacții imobiliare referitoare la bunuri imobile cu destinație locativă,
      b) evenimentul pensionării, disponibilizării, din situația de invaliditate sau deces al deponentului,
     c) încasarea unor îndemnizații de asigurare sau a unor compensații pentru daune rezultate din infracțiuni sau pentru condamnări pe nedrept, 
sunt acoperite peste echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, pentru o perioada de 12 luni de la data la care suma a fost creditată în cont la Bancă sau de la data la care depozitele pot fi transferate legal la o altă instituție de credit.
Informații detaliate privind garantarea depozitelor găsiți pe site-ul www.fgdb.ro

  Ca modalitate suplimentară de garantare, rețeaua CREDITCOOP dispune, de un fond propriu, denumit Rezerva mutuală de garantare, constituit în condițiile legii la nivelul Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP, în vederea garantării obligațiilor băncilor cooperatiste afiliate.

 

Lista depozitelor negarantate

Formular pentru informatiile oferite deponenților (Anexa 2)

Inapoi