Depozite persoane juridice

istBancile cooperatiste din reţeaua CREDITCOOP desfăşoară activităţi de acceptare de depozite exclusiv in lei, de la microîntreprinderi, organizaţii obşteşti şi de cult, asociaţii familiale, persoane fizice cu profesii libere reglementate, cooperative, care domiciliază/au sediul social şi işi desfăşoară activitatea în raza lor teritorială de operare.
Agenţiile Bancii Centrale Cooperatiste pot accepta depozite de la orice persoană juridică cu sediul în raza lor de activitate.