Search
Close this search box.

Serviciul Afișare Nume Beneficiar (SANB)

Stimați clienți,

Vă aducem la cunoștință că începând cu data de 24.04.2024 este disponibil Serviciul Afișare Nume Beneficiar (S.A.N.B), ca măsura antifraudă care contribuie la corectitudinea efectuării plăților interbancare.

Afișarea în cuprinsul ordinului de plată electronic a numelui beneficiarului pe baza IBAN-ului, se referă la afișarea numelui în formatul: inițiala numelui și prenumelebeneficiarului, în cazul beneficiarilor persoană fizică, iar în cazul plăților efectuate către persoane juridice, se va afișa plătitorului pentru validare, o parte din denumirea firmei.

Prin introducerea acestui serviciu, se pot preveni fraudele și se poate reduce numărul plăților eronate (realizate ca urmare a producerii unei fraude, către conturi incorecte, care nu aparțin destinatarilor preconizați ai fondurilor) și, corespunzător, se poate reduce numărul de cazuri de încasări de sume necuvenite în contextul executării operațiunilor de plată, în conformitate cu codul IBAN al beneficiarului specificat de client (ordonator)  în cuprinsul ordinului de plată.

Deși, Serviciul Afișare Nume Beneficiar reprezintă un instrument oferit de bancă în scopul prevenirii fraudelor si al limitării numărului de plăți eronate, noua funcționalitate nu exclude efectuarea de verificări care trebuie realizate cu privire la identitatea destinatarilor plăților si nu garantează în integralitate, identificarea tuturor cazurilor de fraudă.

Serviciul Afișare Nume Beneficiar nu va fi utilizat în alte scopuri, cum ar fi interogareanumelui deținătorului numărului de cont IBAN, fără legătură cu inițierea unei operațiuni de plată. Această acțiune va fi prevenită prin monitorizarea și restricționarea Serviciului pe o perioadă de timp limitată a celor care au mai multe interogări consecutive fără a iniția plata.

Datele cu caracter personal ale clienților (prenumele complet, inițiala numelui și codul IBAN) sunt transferate către TRANSFOND S.A., în calitate de operator asociat, care va stoca și actualiza periodic aceste date, până la încetarea relației de afaceri cu Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP, pentru a putea fi interogate de către ceilalți participanți la SANB în contextul descris anterior.

În scopul prevenirii fraudelor și a efectuării în mod eronat a plăților, prelucrarea datelor cu caracter personal se va efectua cu respectarea prevederilor art. 6 alin. 1 lit. (f) din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveșteprelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor). 

Prelucrarea datelor cu caracter personal are în vedere îndeplinirea interesului legitim al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP, respectiv TRANSFOND S.A., ca operatori asociați, de prevenire a fraudelor și plăților nedatorate. 

Pentru informații suplimentare despre prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați site-ul CREDITCOOP, Secțiunea ,,Legal/Politica de confidențialitate”.     

​​​​​​​​​​​​Echipa CREDITCOOP  

În curând

Internet Banking cu Creditcoop

Suntem cu tine oriunde