Search
Close this search box.

Creditul standard

Credit pentru finanțarea activității curente și fluidizarea plăților specifice domeniului de activitate

Ai nevoie de susținerea activității curente sau de dezvoltarea afacerii?

Avantaje

 • consultanță și asistență gratuită;
 • structură flexibilă de garanții;
 • poți opta pentru dobândă: fixă sau variabilă;
 • nu este necesară justificarea utilizării creditului;
 • poti alege modalitatea de rambursare care ti se potriveste cel mai bine în functie de specificul activitatii companiei: lunar, o dată la 3 luni, la 6 luni etc.;
 • poți rambursa anticipat oricând pe parcursul perioadei de creditare.

Acte necesare

 • ultimele situații financiare anuale (bilanț contabil și contul de profit și pierdere) și/sau raportări contabile semestriale vizate de câtre organele fiscale, precum și balanța de verificare contabilă pe ultima lună.

Garantii

 • garanţii reale imobiliare (ipotecă imobiliară_ bunurile imobile (clădirile) de orice fel și terenurile (intravilane), aflate în proprietatea;   
 • garanţii reale mobiliare (care se pot constitui cu sau fără deposedarea celui ce constituie garanţia de bunul afectat garanţiei, depozite la termen, certificate de depozit și depozite colaterale).
   

Simulator rate

* Calculul estimativ realizat prin intermediul calculatorului de rate online este orientativ si nu are valoare contractuala.
* Datele generate de calculatorul de rate online au la bază costurile și condițiile practicate de Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP prin agențiile proprii.
* Băncile cooperatiste din rețeaua CREDITCOOP au costuri și condiții proprii.
* Datorită tehnologiilor folosite există posibilitatea să întâmpinați dificultăți în utilizarea browser-elor Internet Explorer 8.x, 9.x, 11.x sau alte browser-e neactulaizate.

Alte credite presonale care v-ar putea interesa

În curând

Internet Banking cu Creditcoop

Suntem cu tine oriunde