Search
Close this search box.

Legislatie

I. Acte normative aplicabile instituțiilor de credit și organizațiilor cooperatiste de credit publicate în Monitorul Oficial al României

 • Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Republicată, cu modificările și completările ulterioare; M.Of. 1066 din 17-nov-2004; Legea nr. 88/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a altor acte normative incidente; Actualizată prin Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, în vigoare din 1 feb 2014 și actualizată prin Legea 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesuale penale, în vigoare din 1-feb-2014; Parlamentul
 • Legea nr. 82/1991 a contabilității, Republicată; M.Of. 454 din 18-iun-2008; Parlamentul
 • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, Republicată, cu modificările și completările ulterioare; M.Of. 83/07-feb-2013; Parlamentul
 • Ordonanța 39/1996 privind inființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, Republicată, cu modificările și completările ulterioare; M.Of. 141 din 25-feb-2002; modificată prin OG 1/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul instituțiilor de credit; Guvernul
 • Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare, cu modificările și completările ulterioare; M.Of. 611 din 14-dec-1999; Parlamentul
 • Hotararea nr. 802/1999 privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare; M.Of. 499 din 15-oct-1999; Guvernul
 • Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
 • Decizia nr. 657/2002 privind forma și conținutul următoarelor rapoarte: Raportul de tranzacții suspecte; Raportul privind operațiunile cu sume în numerar care depășesc echivalentul a 10.000 euro; Raportul pentru transferurile externe în și din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul in lei a 10.000 euro; M.Of. 2 din 07-ian-2003; Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
 • Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare; Republicata M.Of. 345 din 18-mai-2011; Parlamentul
 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare; Republicată, M.Of. 189 din 18-mar-2014; Parlamentul
 • Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare; M.Of. 566 din 28-iun-2004; Parlamentul
 • Ordonanta nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, cu modificările și completările ulterioare; M.Of. 78 din 30-ian-2004; Guvernul
 • Ordonanta de Urgență nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, M.Of. 1027 din 27-dec-2006; Guvernul; aprobată și modificată prin Legea 227/2007, cu modificările și completările ulterioare; M.Of. 480 din 18-iul-2007; Parlamentul
 • Decizia nr.105/2007 din 15-dec-2007 cu privire la prelucrarile de date cu caracter personal efectuate în sisteme de evidență de tipul birourilor de credit. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 891 din 27-dec-2007
 • Ordonanța de Urgență nr. 50/2010 privind contractele de credit, cu modificările și completările ulterioare; M.Of. 389 din 11-iun-2010; Guvernul
 • Ordonanța de Urgență nr.131/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind inființarea și funcționarea Fondului de Garantare a depozitelor în sistemul bancar; M.Of. 893 din 30-dec-2010;
 • Regulamentul nr. 7/2012 privind comisioanele practicate de Banca Naţională a României pentru efectuarea operaţiunilor de eliberare şi primire de numerar în relaţia cu instituţiile de credit şi Trezoreria Statului; Banca Natională a României
 • Regulamentul nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificarile și completările ulterioare, M.Of. 841 din 30-dec-2013; Banca Națională a României
 • Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Jurnalul Oficial L 176 , 27 iun 2013 p. 0001 – 0337
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Publicat în Monitorul Oficial nr. 547 din data de 23 iulie 2015
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Publicat în Monitorul Oficial nr. 688 din data de 10 septembrie 2015

II. Reglementari ale BNR aplicabile instituțiilor de credit

 • Regulamentul nr. 1/2000 privind operațiunile de piață monetară efectuate de Banca Națională a României și facilitățile acordate de aceasta participanților eligbili (contrapartidelor eligibile); republicat în Monitorul Oficial, Partea I 84/1-feb-2008; Banca Națională a României
 • Regulamentul nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările și completările ulterioare; M.Of. 566 din 01-aug-2002; modificat de Regulament nr. 4/2012 – de modificare a Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii din 14-feb-2012; Banca Națională a României
 • Norma nr. 7/2002 privind transferurile de fonduri în cadrul unei rețele cooperatiste de credit; M.Of. 452 din 27-iun-2002; Banca Națională a României
 • Circulara nr. 35/2002 privind aplicarea reglementărilor emise de Banca Națională a României în domeniul sistemelor de plăți și organizațiilor cooperatiste de credit; M.Of. 685 din 17-sep-2002; Banca Națională a României
 • Norma nr. 6/2003 privind fuziunea și divizarea cooperativelor de credit; M.Of. 447 din 24-iun-2003; Banca Națională a României
 • Circulara nr. 11/2003 privind raportările în echivalent euro ale operațiunilor valutare efectuate de institutiile de credit; M.Of. 252 din 11-apr-2003; Banca Națională a României
 • Regulamentul nr. 2/2004 privind utilizarea codurilor IBAN în România, cu modificările și completările ulterioare; M.Of. 165 din 25-feb-2004; Banca Națională a României
 • Norma nr. 5/2004 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare; M.Of. 768 din 23-aug-2004; Banca Națională a României
 • Regulamentul nr. 2/2005 privind ordinul de plată utilizat în operaţiuni de transfer-credit; Banca Națională a României; M.O. partea I, 265/31-mar-2005
 • Regulamentul nr. 4/2005 privind regimul valutar, cu modificările și completările ulterioare; M.Of. 297 din 08-apr-2005; Banca Națională a României
 • Norma nr. 1/2005 privind modul unitar de completare a menţiunilor din ordinele de plată în mesajele electronice utilizate în sistemul ReGIS şi în casa de compensare automată; M.Of. 75 din 21-ian-2005; Banca Națională a României
 • Regulamentul nr. 6/2006 privind emiterea și utilizarea instrumentelor de plată electronică și relațiile dintre participanții la tranzacțiile cu aceste instrumente; M.Of. 927 din 15-nov-2006; Banca Națională a României
 • Regulamentul nr. 1/2007 privind registrul instituțiilor de credit; M.Of. 119 din 16-feb-2007; Banca Națională a României
 • Regulamentul nr. 11/2007 privind autorizarea instituțiilor de credit, persoane juridice române, și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe; M.Of. 837 din 06-dec-2007; Banca Națională a României
 • Regulamentul nr. 6/2008 privind începerea activitătii și modificările în situația instituțiilor de credit, persoane juridice române, și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terte; M.Of. 296 din 16-apr-2008; Banca Națională a României
 • Regulamentul nr. 9/2008 privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare; M.Of. 527 din 14-iul-2008; modificat de Regulament nr. 7/2011, M. Of. 510 din 19-iul-2011; Banca Națională a României
 • Ordinul nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare, M.Of. 890 bis din 30-dec-2010; Banca Națională a României
 • Regulamentul nr. 1/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Incidentelor de Plăti, M.Of. 49 din 20-ian-2012; Banca Națională a României
 • Regulamentul nr. 1/2012 din 10-sep-2012 privind plata contribuțiilor și cotizațiilor de către instituțiile de credit, precum și verificarea acestora de catre Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar; M.Of. 677 din 28-sep-2012;
 • Regulamentul nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare; M.O. partea I, 855/18-dec-2012, Banca Națională a României
 • Regulamentul nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României; M.O. partea I, 602/13.aug.2014
 • Ordinul nr. 2/2014 privind unele raportări aferente Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, M.Of. 392 din 28-mai-2014; Banca Națională a României
 • Ordinul nr. 6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială M.Of. 699 bis din 24-sep-2014; Banca Națională a României

III. Legislaţie comunitară referitoare la plăți 

 • Directiva nr. 2009/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 de modificare a Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare şi a Directivei 2002/47/CE privind contractele de garanţie financiară în ceea ce priveşte sistemele legate şi creanţele private
 • Directiva nr. 2007/64/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne
 • Directiva nr. 2002/47/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 iunie 2002 privind contractele de garanţie financiară
 • Directiva nr. 98/26/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare
 • Regulamentul (CE) Nr. 1781/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 noiembrie 2006 cu privire la informaţiile privind plătitorul care însoţesc transferurile de fonduri
 • Regulamentul (CE) Nr. 2157/1999 al Băncii Centrale Europene din 23 septembrie 1999 privind competenţa Băncii Centrale Europene de a impune sancţiuni
 • Regulamentul (CE) Nr. 2533/1998 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană.
 

V. Legislație referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor 

 • H.G. nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism;
 • HG nr. 1272/2005 pentru aprobarea listei persoanelor fizice și juridice suspecte de săvârșirea sau finanțarea actelor de terorism;
 • Legea nr. 238 din 5.12.2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea și completarea Legii 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism;
 • OUG nr. 26/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a altor acte normative
 • OUG nr. 53/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism.
 • Legea nr. 36/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism.
 • Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, modificată prin Legea nr. 187/24-oct-2012 şi în Legea nr. 255/19-iul-2013.

În curând

Internet Banking cu Creditcoop

Suntem cu tine oriunde