Search
Close this search box.

Întrebări frecvente

Întrebări și Răspunsuri

Care este diferența dintre creditul imobiliar și ipotecar?

Creditul ipotecar se garantează obligatoriu cu ipotecă pe imobilul pentru care s-a acordat creditul, în timp ce creditul imobiliar se poate garanta și cu ipotecă pe alte imobile

Care este diferența între un cont de economii și un depozit?

Principalele diferențe sunt următoarele:

 • Contul de economii se constituie pe o perioadă nedeterminată de timp, pe când un depozit se constituie pe perioada determinată de timp și necesită prelungirea perioadei la cerere;
 • Contul de economii nu are scadență, depunerile și ridicările de bani nefiind restricționate de o anumită data și poți să ai acces tot timpul la bani cu condiția menținerii unui anumit sold în cont. Depozitul clasic are o scadență care trebuie respectată. În cazul în care dorești să retragi bani, se recalculează dobânda acumulată la termen pe perioada constituirii.

Care este diferența între un depozit cu capitalizare și fără capitalizare?

Dacă depozitul constituit este cu capitalizare, dobânda se acumulează în contul depozitului la scadență. În cazul depozitului fără capitalizare, dobânda se transferă în contul curent la scadență.

Care sunt avantajele unui cont de economii la vedere?

În cazul unui cont de economii la vedere ai acces la bani oricând, iar în momentul retragerii banilor din contul de economii nu vei pierde dobânda acumulată până în acel moment.

Poți constitui și un depozit la vedere (overnight), de pe o zi pe alta, și beneficiezi de o dobândă mai mare decât ai putea obține dacă ai păstra banii în contul tău de plăți.

Care sunt informațiile de care am nevoie pentru a ridica o sumă de bani transferată prin serviciul Western Union?

Trebuie să cunoști următoarele informații:  țara de unde au fost trimiși banii, numele complet al expeditorului, suma și moneda, codul MTCN, (numărul de control al transferului de bani), pe care trebuie să ți-l dea expeditorul transferului.

Este necesar actul de identitate valabil.

Te rugăm să verifici toate detaliile tipărite pe chitanță “pentru primit bani”, apoi operatorul îți va înmâna banii și chitanța.

Care sunt informațiile necesare pentru a trimite o sumă de bani transferată prin serviciul Western Union?

Este necesar actul de identitate valabil, să menționezi țara de destinație, suma pe care dorești să o trimiți și numele complet al destinatarului.

Depuneți suma dorită pentru transfer, precum și comisionul, iar operatorul va introduce detaliile tranzacției tale în calculator și va tipări chitanța “pentru trimis bani”. 

Te rugăm să verifici toate detaliile tipărite pe chitanța, și să semnezi chitanța pe care este numărul de control al transferului de bani (MTCN: un număr de zece cifre) și suma achitată.

Cât dureaza deschiderea unui cont de plăți?

Deschiderea unui cont de plăți la agențiile Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP dureaza câteva minute, iar contul poate fi folosit imediat.

Ce acte sunt necesare la deschiderea unui cont pentru o societate?

Documentația necesară deschiderii contului în calitate de persoană juridică: actul constitutiv al societății; hotărârea/rezoluția ORC privind constituirea societății; certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului; extras electronic de la ONRC sau certificatul constatator de la ORC sau alt registru legal eliberat cu maxim 30 zile înainte de depunerea la bancă a documentelor pentru deschiderea contului; hotărârea organului abilitat privind personalul autorizat să dispună de cont, dacă nu rezultă din actul constitutiv al societății; actele de identitate ale persoanelor cu drept de reprezentare; banca poate solicita orice alt document pe care îl considera necesar a se solicita în procesul de identificare a clientului și de stabilire a responsabilităților fiscale.

Ce condiții trebuie să îndeplinesc pentru a putea contracta un credit?

Pentru a lua un credit de la unitatea noastră, trebuie să îndeplinești următoarele condiții de bază:

 • să înregistrezi venituri nete, certe, cu caracter permanent
 • să ai o vechime la ultimul loc de munca de minim 3 luni. În cazul în care contractul de muncă este încheiat pe perioadă determinată, condiția ce trebuie îndeplinită este ca data finală a contractului de muncă să fie mai mare sau cel puțin egală cu data finală a creditului. 

Ce este Biroul de Credit?

Biroul de Credit este instituția care adună și administrează datele despre creditele acordate de aproape toate băncile și alte instituții financiare din România.

Ce este DAE și ce importanță are acesta la contractarea unui credit?

Dobânda anuală efectivă este costul total al unui credit (dobânzi și comisioane) exprimat sub forma procentuală. Aceasta este  utilă ca termen de comparație între diversele oferte de credit de pe piață. Trebuie reținut că DAE diferă în funcție de suma și termenul creditului și este folosit pentru a asigura comparabilitate între credite de aceeași valoare și pe același termen. DAE va fi diferit la un credit acordat pe termen de un an față de un credit de aceeași valoare acordat pe termen de 5 ani.

Ce înseamnă codebitor sau coplătitor?

Persoana care participă cu venitul net la stabilirea venitului total net luat în considerare pentru acordarea unui credit și care se obligă împreună cu debitorul principal la plata tuturor obligațiilor derivate din contractul de credit.

Ce inseamna sa refinantez un credit de consum ?

Refinanțarea unui credit de consum presupune contractarea unui nou împrumut prin care achiți un credit sau mai multe credite de consum, iar eventuala sumă obținută în plus să o utilizezi în alte scopuri. Poți refinanța în condiții avantajoase creditele pe care le ai în prezent la banca noastră sau la alte bănci, precum și creditele pe care le ai la alte instituții financiare nebancare (IFN sau CAR).

Ce se întampla dacă am probleme financiare pe parcursul derulării creditului?

Noi întelegem că, oricât de bun ar fi planul inițial, uneori ai nevoie si de sprijin, așa că îți oferim suport pe toată perioada derulării creditului. Astfel, dacă ai dificultăți financiare, contactează-ne cât mai curând posibil și vom discuta situația ta financiară, pentru a găsi cea mai bună soluție, cum ar fi: refinanțarea, reeșalonarea, restructurarea etc.

Ce se întamplă dacă îmi pierd locul de muncă pe parcursul derulării creditului?

În cazul unor evenimente neprevăzute (diminuarea venitului, pierderea locului de muncă, probleme de sănătate, divorț/partaj etc.), vom căuta împreună soluții pentru a ne asigura că îți vei putea plăti în continuare ratele.

Ce tipuri de garanții acceptă Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP pentru credite?

În funcție de tipul, valoare și perioada de rambursare a creditului, banca noastră acceptă diferite tipuri de garanții: garanții personale, contract de fidejusiune, ipoteci, gajuri, depozite/certificate.

Ce tipuri de venituri sunt acceptate?

La banca noastră se pot accepta ca și venituri eligibile următoarele tipuri de venituri:

 • salarii și alte venituri lunare cu caracter permanent de natură salarială (bonuri de masă, stimulente, comisioane din vânzări etc.);
 • venituri din diurne în completarea veniturilor salariale pentru următoarele categorii profesionale: navigatori, piloți, stewardese, transportatori etc.;
 • pensii (pentru limita de vârstă sau anticipate; pensii de invaliditate nerevizuibile medical);
 • venituri din desfășurarea de profesii liber autorizate;
 • venituri din lucrări literare, de artă, științifice, moștenirea dreptului de autor asupra unor asemenea lucrări, venituri din contracte de cesiune a drepturilor de autor și drepturilor conexe acestora;
 • chirii;
 • dividende obținute de la societăți comerciale cu capital privat unde sunt asociați.

Important! Contactează cea mai apropiată unitate a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pentru detalii cu privire la documentele doveditoare specifice tipului tău de venit.

Cum se calculează dobânda la termen?

Formula de calcul a dobânzii la termen este următoarea:

Dobânda = suma depusă x procent dobândă x numărul de zile / 365 x 100

Sumă depusă = soldul contului de depozit constituit

Procent dobândă = dobânda anuală exprimată în procente, stabilită în conformitate cu circularele și instrucțiunile emise de Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP

Număr de zile = numărul de zile de depozitare pentru care se calculează dobânda

Cum sunt garantate depozitele bancare constituite?

Disponibilitățile clienților înregistrate în conturile deschise la agențiile Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare în limitele și cu excepțiile prevăzute de reglementările specifice în vigoare.

Plafonul de acoperire per deponent garantat este stabilit în prezent la echivalentul în lei a 100.000 Euro, potrivit art. 61 alin. (3) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.

Dacă am avut restanțe la alte credite pot aplica pentru un credit nou?

Raportarea la Biroul de Credit nu implică un refuz automat cu privire la acordarea unui credit. Cu acordul dumneavoastră se poate efectua o interogare și în funcție de numărul de zile de întârziere, precum și de sumele restante, ți se poate oferi un răspuns cu privire la posibilitatea de a aplica pentru un credit.

Dacă figurez în Biroul de Credit mai pot lua un credit ?

Dacă în prezent figurezi în sistemul de evidență al Biroului de Credit, acest lucru nu înseamnă în mod neaparat că nu mai poți lua un credit de la banca noastră. În acest caz, vom analiza situația ta materială și familială, alături de situația prezentată în Biroul de Credite, pentru a determina dacă ești eligibil pentru un nou credit, conform normelor și politicilor de creditare practicate de CREDITCOOP.

Dacă virez o sumă de bani în altă bancă, în cât timp îi va primi beneficiarul?

Un transfer interbancar în lei durează până la 24 ore.

De ce documente am nevoie pentru a-mi deschide un cont de plăți? Cât durează ? Cât trebuie să plătesc?

Pentru deschiderea unui cont de plăți, în calitate de persoană fizică, ai nevoie doar de actul de identitate. Deschiderea unui cont de plăți durează câteva minute, iar contul poate fi folosit imediat. Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP, prin agențiile sale nu percepe niciun comision pentru deschiderea și administrarea contului de plăți.

De ce documente am nevoie pentru un credit?

 • actul de identitate pentru solicitant, coplătitori și garanți
 • documente care atestă capacitatea solicitanților, coplătitorilor și garanților de a dispune de venituri certe și cu caracter de permanență considerate eligibile
 • documente care atestă gradul de îndatorare al solicitantului și al membrilor de familie față de alte instituții de credit (ex: contract de credit, grafic de rambursare pentru credite aflate în derulare)
 • acte care atestă proprietatea asupra bunurilor mobile sau imobile ce se vor aduce în garanție, dacă este cazul
 • acordul de consultare la baza de date a Centralei Riscului de Credit și Biroului de Credit sau ANAF.

Dobânda caștigată din depozite la termen se impozitează?

Da, veniturile din dobanzile aferente instrumentelor de economisire se impozitează cu 10%, conform legislației în vigoare. Impozitul respectiv se reție “la sursă”, ceea ce înseamnă că banca se ocupă de plata impozitului către stat, iar dobânda pe care o vei primi la scadența depozitului va fi mai mică cu 10%.

Dobânda se poate schimba pe parcursul derulării contractului de depozit?

Depozitele constituite la agențiile Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pot avea dobânda fixă sau variabilă. Dobânda fixă, valabilă la data semnării contractului va ramâne aceeași pe toată perioada de derulare a acestuia. În cazul dobânzii variabile, procentul de dobândă poate suferi modificări în perioada de derulare a contractului, în funcție de decizia băncii.

După câte zile sunt raportat la Biroul de Credite dacă am întârziat cu plata ratei?

Raportarea la Biroul de Credite se face pentru întârzieri mai mari de 30 de zile la plata ratelor. Datele stocate în sistemul de evidență al Biroului de Credit se păstreaza timp de 4 ani din momentul achitării ultimei rate restante sau de la data ultimei actualizări transmise de bancă.

În cât timp pot ridica banii transferati prin Western Union?

Dacă ți-au fost transferați bani prin serviciul Western Union, îi poți ridica în aproximativ 10 minute.

Pot primi pensia în cont?

Da, poți opta pentru încasarea pensiei în contul tău deschis la una din agențiile Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP.

Pot rambursa anticipat creditul?

Da, ai posibilitatea rambursării anticipate a creditului, fără conditionare de plata a unei sume minime sau a unui anumit numar de rate.

Pot să depun bani în contul altei persoane?

Operațiunea de depunere numerar în contul deschis la o unitate din rețeaua CREDITCOOP se poate realiza și de către o altă persoană decât titularul contului. Trebuie să cunoști codul IBAN și numele complet al titularului contului.

Pot trimite bani din afara țării pentru a plăti rata în lei?

Da, poti trimite prin serviciul Western Union bani din afara țării pentru a plăti rata în lei la creditul contractat la una din agențiile Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP, indicând numărul tău de cod IBAN.

Prin ce alte servicii se pot transfera bani, în țară sau în străinatate, prin Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP?

Împreună cu Western Union agențiile Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP oferă prin aplicaţia WUPOS următoarele tipuri de servicii prin care se trimit sau se primesc bani, oriunde în lume, rapid și sigur.

Banii trimiși din contul tău vor fi disponibili la destinatar în minute, prin Serviciul  “Money în minutes”.

Prin acest serviciu se trimit bani în afara ţării, se primesc bani din afara ţării, se transferă bani  și pe întreg teritoriul României, în câteva minute de la depunerea sumei de către expeditor.

 • “Next Day (6 hours)” sau serviciul de transfer bani “în 6 ore” – Prin acest serviciu, banii trimişi din România prin Western Union sunt disponibili pentru a fi ridicaţi de către destinatar, în România într-un interval de 6 ore de la momentul trimiterii, contra unui comision mai redus faţă de varianta ,,în minute”.
 • “Direct to Bank” sau serviciul “direct către bancă” – Prin acest serviciu se oferă clienților posibilitatea de a trimite sau primi bani (în moneda locală), direct în contul bancar al destinatarului.

Se poate negocia dobânda la depozite?

Da, dobânda la depozite poate fi negociată.

În curând

Internet Banking cu Creditcoop

Suntem cu tine oriunde