Search
Close this search box.

Informații utile pentru deponenți privind garantarea depozitelor

Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP și băncile cooperatiste din rețeaua CREDITCOOP, sunt participante la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare din Romania așa cum este reglementat de Titlul II din Legea 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.

Depozitele constituite la unitățile din rețeaua CREDITCOOP sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare în limitele și cu excepțiile prevăzute de reglementările specifice în vigoare.

Plafonul de acoperire per deponent garantat este stabilit la echivalentul în lei a 100.000 Euro, potrivit art. 61 alin. (3) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare”.

Mai multe detalii pot fi consultate și pe site-ul Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare www.fgdb.ro.

Un plus de siguranță, în ceea ce privește garantarea depozitelor organizațiilor cooperatiste de credit, este oferit de către Casa Centrală, care garantează în întregime obligațiile băncilor cooperatiste afiliate. În acest sens, la nivelul Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP este constituită o rezervă mutuală de garantare în conformitate cu prevederile OUG nr. 99/2006.

Regăsiți mai jos documentele ce conțin informații cu privire la protecția depozitelor, precum și lista depozitelor excluse de la garantare.

Documente

Formular pentru Informațiile oferite deponenților.pdf420.47 KB
Depozite excluse de la garantare.pdf359.84 KB

În curând

Internet Banking cu Creditcoop

Suntem cu tine oriunde